Oprávnění pro skupiny

§ 123b odst. 1) Řidiči motorového vozidla, kterému byla příslušným orgánem uložena sankce za přestupek, sankce za jednání vojáka označené za přestupek více »


§ 123f odst. 1) Nesouhlasí-li řidič s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může podat proti provedení záznamu písemně námitky více »


§ 123e odst. 1) Řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní více »


Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání více »


©2013-2021 Autoškola Brno | Mapa stránek