Oprávnění pro skupiny

Přezkoušení řidičů Brno Praha - vrácení řidičského průkazu

V případě pozbytí řidičského oprávnění z důvodu dosažení 12bodů, sankce zákazu řízení nebo odnětí řidičského oprávnění musí řidič, pokud chce zpět získat své řidičské oprávnění, absolvovat přezkoušení  řidičů.Přezkoušení řidičů - povinnost zúčastnit se přezkoušení řidičů a tedy přezkoušení znalostí vychází především z následujícího právního předpisu:

 

    • zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a to postupem dle zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zajišťujeme tato přezkoušení řidičů :

 

    • 12bodů po pozbytí řidičského oprávnění z důvodu dosažení 12bodů
    • zákaz řízení  po jednoročním a déle trvajícím zákazu řízení motorových vozidel
    • zdravotní důvody po odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti

 

Samozřejmostí je, že Vám odborně poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete získat své řidičské oprávnění zpět. Pomůžeme Vám s formulací žádosti o zkrácení trestu či sankce. Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole. Po absolvování přezkoušení Vám následně pomůžeme vyřídit související administrativu, co se týče postupu vrácení řidičského oprávnění, na příslušném odboru dopravy. Přezkoušení řidičů - vrácení řidičského oprávnění

     
Skupina B, AM základní skupina - 1 výcviková jízda + přezkoušení z odb. způsobilosti AKCE    3 600  
        + A1, A2, A

+ skupina motocykl

2 500  
        + C + skupina nákladní automobil 3 000  
        + BE,CE,DE  + skupina přívěs  1 000  
        + T  + skupina traktor  2 500  
        + D  + skupina autobus  2 500  

 

 

 

 

 

©2013-2024 Autoškola Brno | Mapa stránek