Oprávnění pro skupiny

JAK SPRÁVNĚ ZIPOVAT

Přestože pravidlo ZIP je již uzákoněno poměrně dlouhou dobu, konkrétně od roku 2000, stále není zcela dodržováno. Přitom právě díky němu je průjezdnost omezeným úsekem plynulejší, rychlejší a hlavně bezpečnější.

 

Jak tedy zní pravidlo ZIP? Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu definuje pravidlo ZIP takto: „Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak,  aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu."

 

Proč si tedy komplikovat jízdu jeho nedodržováním?

 

Zdroj: Pravidlo ZIP [online]. BESIP: ©2012. [cit. 15.11.2016]. Dostupné z: http://www.ibesip.cz/cz/ridic/zasady-bezpecne-jizdy/pravidlo-zip

 

Pravidlo ZIP

V průběhu lednových tréninků ECODrive, které byly z větší míry zaměřeny na témata bezpečnostisilničního provozu, jsme se v diskusích věnovali i pravidlu ZIP, neboli sřídavému zařazování vozidel při snížení počtu jízdních pruhů. Protože diskuse byly velmi zajímavé, rozhodli jsme se další téma zásad bezpečné jízdy věnovat právě této problematice.


Pravidlo ZIP

Pravidlo ZIPu je v české legislativě ustanoveno od roku 2000. Za osm let se při pohledu na situace na našich silnicích ovšem příliš neujalo, respektive ti řidiči, kteří je dodržují, jsou trnem v oku těch, kteří mu pravděpodobně neporozuměli.

 

Legislativní rámec

 

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, se této problematice věnuje v § 12, který k pravidlu zipu stanoví:

Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu."

Z ustanovení citovaného paragrafu je zřejmé co musí řidič udělat. Vysvětlení pojmu „souběžná jízda“ se věnuje § 12 – Jízda v jízdních pruzích, odstavec 3, který zní: „Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.“

Pravidlo ZIPu bylo vytvořeno za účelem zvýšení plynulosti provozu v místech, kde vzhledem k hustotě provozu může při snížení počtu jízdních pruhů docházet k dopravním zácpám. Ty mohou být rizikovým místem obzvláště na rychlostních komunikacích. Pokud budou řidiči uvedené pravidlo dodržovat, zvýší jak bezpečnost silničního provozu, tak i jeho plynulost.

Typicky nesprávné jednání řidičů v místech, kde jízdní pruh přestává být průběžný, je, že se se značným předstihem zařadí do pruhu průběžného. Dokonce ten, který jede v končícím pruhu až „nadoraz“, je ostatními řidiči vnímán jako někdo, kdo předbíhá ve frontě. Přitom právě on je ten, který pravidlo zipu aplikuje na 100%. Posláním pravidla zipu je maximální využití kapacity pozemní komunikace ve všech jejích pruzích, mimo jiné proto, aby dlouhá kolona neovlivňovala provoz na křižovatkách, nacházejících se před místem, kde má být pravidlo zipu uplatněno.

 

Jak na ZIP, aby fungoval?

 

Mějte na paměti, že pravidlo ZIP platí při souběžné jízdě vždy, pokud se snižuje počet jízdních pruhů a současně je zřejmé, který pruh je nadále průběžný. Tedy i v místech, kde na to řidič nemusí být přímo upozorněn dopravní značkou. Pro plynulý provoz,
zejména na rychlostních komunikacích, je navíc vhodné s předstihem rychlost jízdy snížit. Tím lze předejít nárazovému zahuštění dopravního proudu a úplnému zastavení dopravy:

  1. Pokud při jízdě na dálnici uvidíte jednu z vyobrazených značek s dodatkovou tabulkou 1500 nebo 2000 m, ihned zvolněte. Stačí sundat nohu z plynu, nebo zařadit neutrál (pouze řidiči vozidel do 3500 kg). Vaše rychlost se bude pozvolna snižovat a ještě ušetříte palivo. Čas, který ztratíte snížením rychlosti daleko před zúžením, mnohonásobně získáte plynulým průjezdem zúžení.
  2. Zvolte jeden jízdní pruh, kterým budete pokračovat. Nemusíte se hned řadit do průběžného pruhu, ale pokračujte i v pruhu, který průběžný nebude. Zvýšíte tak plynulost provozu a zamezíte stojící koloně v průběžném pruhu daleko před zúžením. Je to stejné, jako se tipem u kalhot, který se také nezapíná odprostředka.
  3. Ve zvoleném jízdním pruhu dojeďte až k místu, kde se počet jízdních pruhů snižuje. Toto místo může být označeno informativní dopravní značkou upozorňující na pravidlo střídavého zařazování (ZIP). Přesně dle piktogramu na značce proveďte zařazení do průběžného pruhu. Respektujte a tolerujte se navzájem. Silnice není závodní dráha, první nic nevyhrává.
  4. Pokud se setkáte s agresivním řidičem, který vás nechce pustit, i když na to máte dle zákona právo, nevynucujte si je. 
  5. Předejdete tak zbytečným problémům.
  6. Jakmile jste zařazeni do průběžného pruhu, nepátrejte po důvodu zúžení (nehoda, stavba na silnici apod.), ale věnujte se situaci před sebou a za sebou. Snažte se co nejdříve zvýšit rychlost jízdy na povolenou mez danou místní úpravou.

Plynulým zpomalováním ještě před místem zúžení lze výrazně zvýšit propustnost zúžení. Ušetříte palivo, brzdy, čas i vlastní nervy. Přemýšlejte dopředu a myslete na ostatní.
« zpět
©2013-2024 Autoškola Brno | Mapa stránek