Oprávnění pro skupiny

Řidičský průkaz pro skupinu "B96"

Řidičské oprávnění skupiny B96 opravňuje k řízení těchto vozidel:  jízdní soupravy  složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující  750 kg, pokud největší  povolená  hmotnost  této jízdní  soupravy  převyšuje 3 500 kg, ale  nepřevyšuje  4 250 kg.

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
  • občané ČR - trvalé bydliště
  • cizinci - obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium, pracovní smlouva apod. s dobou trvání minimálně 185 dnů
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů - tedy nepozbýt řidičské oprávnění,

 

Rozsah výcviku:


Teorie

  • Teorie není povinná


Praxe

  • Žadatel se může podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.


©2013-2022 Autoškola Brno | Mapa stránek