Oprávnění pro skupiny

Řidičský průkaz pro skupinu "A2"

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení těchto vozidel:


1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • občané ČR - trvalé bydliště
 • cizinci - obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium, pracovní smlouva apod. s dobou trvání minimálně 185 dnů
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

 

Rozsah výcviku:

Teorie

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky.

 

  • Teorii nemá povinnou.

 

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1:

 

  • 4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel,
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla,
  • 2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy,
  • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy,
  • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení.

 

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky.

 

  • 2 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel,
  • 1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla,
  • 1 vyuč. hodina: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy,
  • 1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy,
  • 1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení.

    

Praxe

1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 alespoň 2 roky.

 

  • Může se podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí pouze tzv. doplňovací zkoušku, která se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb.

 

2. Žadatel není vůbec držitelem řidičského oprávnění skupiny A1.

 

  • 13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla,
  • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby,
  • 4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

 

3. Žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny A1 méně než 2 roky:

 

  • 7 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla,
  • 1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby,
  • 2 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy.

 

 

 

©2013-2024 Autoškola Brno | Mapa stránek