Oprávnění pro skupiny

AKCE AUTOBUS

Řidičský průkaz pro skupinu "D" s autobusem BOVA Futura za 20.900,-Kč  ze sk "C"

Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení těchto vozidel: motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

 

 Autobus BOVA Futura

 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny  B nebo C
 • občané ČR - trvalé bydliště
 • cizinci - obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium, pracovní smlouva apod. s dobou trvání minimálně 185 dnů
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů - tedy nepozbýt řidičské oprávnění,

 

Řidičské oprávnění pro skupinu D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let, přičemž obecní úřad obce s rozšířenou působností omezí řidičské oprávnění do dosažení věku 24 let pouze k řízení vozidel:


a) Ministerstva vnitra používaných policií,

b) Vězeňské služby České republiky,

c) ozbrojených sil České republiky,

d) obecní policie,

e) Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany,

f) celních orgánů,

g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

 

Řidičské oprávnění pro skupiny D lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku 24 let jeho držitele k řízení

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,

b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu

1. v rozšířeném rozsahu (21 let), nebo

2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D uděleno ve věku 23 let.

 

Rozsah výcviku:

Teorie


1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C


 • 3 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 4 hodin : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodin : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodiny : výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodiny : opakování a přezkoušení

 

 

Praxe


1. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B


 • 30 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 8 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

2. Žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny C

 

 • 14 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

« zpět
©2013-2024 Autoškola Brno | Mapa stránek