Oprávnění pro skupiny

Jak se přihlásíte?

Pokud jste se rozhodnuti pro některý z našich kurzů, musíte pro přijetí splnit tyto podmínky :

 

Autoškola

 • podat písemnou žádost - žádost o ŘP
 • splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu: začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením tohoto věku
 • doložit zdravotní způsobilost od praktického lékaře - lékařský posudek
 • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:
   • český občan zpravidla občanským průkazem
   • cizinec EU  potvrzením o přechodném pobytu vydaným cizineckou policií
   • cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem
 • nebýt ve výkonu sankce trestu zákazu řízení nebo nemít na bodovém kontě 12 bodů - nepozbýt řidičské oprávnění ( čestné prohlášení potvrzujete svým podpisem na žádosti).

 

 

Výcvik zahajujeme do 3 dnů od podání žádosti nebo dle individuální dohody.

 

Pozn :

Pokud nemáte vlastního praktického lékaře, pomůžeme Vám zdravotní prohlídku zprostředkovat u praktického lékaře v blízkosti autoškoly, taktéž pomůžeme cizincům při vyřízení potvrzení o pobytu.

 

Školení řidičů

 • podat přihlášku dle vypsaných termínů osobně, telefonicky nebo emailem dle termínů viz. "Termíny školení" / inviduální termíny dohodou /.

 

Kondiční jízdy

 • objednat se osobně, telefonicky nebo emailem - za splnění podmínky držení příslušného řidičského oprávnění pro danou skupinu řidičského oprávění.

Přezkoušení řidičů - vrácení řidičského opravnění

 • objednat se  osobně, telefonicky nebo emailem - za splnění podmínek viz. "Přezkoušení řidičů".

 

Dopravně psychologické vyšetření

 • objednat se  osobně, telefonicky nebo emailem v rámci vypsaných termínů viz. "Dopravně psychologické vyšetření" / inviduální termíny dohodou /.

 

Rekvalifikace - rekvalifikační kurzy

 • objednat se  osobně, telefonicky nebo emailem / termíny dle dohody /.

Školení BOZP a PO

 • objednat se  osobně, telefonicky nebo emailem / termíny dle dohody /.
©2013-2024 Autoškola Brno | Mapa stránek