Oprávnění pro skupiny

Závěrečná zkouška motocykl

Teoretická zkouška

Písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy. 

 

Praktická zkouška se skládá ze 2 částí

 

Ministerstvem dopravy byla vydána novela vyhlášky č. 167/2002 Sb. s platností od 1.11.2015, která nově stanovila postupy při provádění závěrečných zkoušek z jízd na motocyklu. 

 

V 1. části zkoušky, na základě této vyhlášky, musí žadatel o řidičské oprávnění AM, A1, A2, A zvládnout níže uvedené situace, které se budou provádět buď na cvičné ploše nebo na pozemní komunikaci s minimálním provozem.

 

Ve 2. části zkoušky žadatel pojede sám na motorce a zkušební komisař za ním pojede na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném vozidle s učitelem autoškoly, kdy musí prokázat schopnost ovládat motocykl v silničním provozu.

 

 

Situace 1. části závěrečné zkoušky 

 

1.1 Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.

Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan

 

2.1 provedení jízdy při nízké rychlosti - následování komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)

Provedení jízdy při nízké rychlosti - následování komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)

 

2.2 Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí chůze cca 4 km.h-1

Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí chůze cca 4 km.h-1

 

2.3 Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h-1

Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h-1

 

2.4 Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h-1

Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h-1

 

2.5 Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu

Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu

 

2.6 Dráha pro úkony v pomalé rychlosti

Dráha pro úkony v pomalé rychlosti

 

3.1 Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1

Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1

 

3.2 Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1)

Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1)

 

4.1 Brždění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)

Brždění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)

 

4.2 Nouzové brždění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)

Nouzové brždění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)

 

4.3 Dráha pro úkony při vyšší rychlosti

Dráha pro úkony při vyšší rychlosti

 

 

Situace 2. části závěrečné zkoušky 

 

1) rozjezd - po zaparkování, po zastavení v provozu, při opouštění příjezdové cesty,

 

2) jízda na přímých komunikacích - míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným prostorem,

 

3) jízdu v zatáčkách,

 

4) křižovatky - příjezd do křižovatky a průjezd křižovatkami a dálničními uzly,

 

5) změna směru - odbočování doleva a doprava, přejíždění mezi jízdními pruhy,

 

6) příjezd na dálnici / výjezd z dálnice nebo podobné komunikace ( je-li k dispozici ) - příjezd ze zrychlovacího pruhu; výjezd přes zpomalovací pruh,

 

7) předjíždění / míjení - předjíždění jiných vozidel ( je-li to možné ),  jízdu kolem překážek, např. zaparkovaných aut, ( popřípadě ) předjíždění jinými vozidly,

 

8) zvláštní silniční prvky ( jsou-li k dispozici ) - kruhové objezdy,  železniční úrovňové přejezdy,  tramvajové a autobusové zastávky, přechody pro chodce, jízdu do kopce a z kopce při velkém podélném sklonu,

 

9) Provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opouštění vozidla.

©2013-2021 Autoškola Brno | Mapa stránek