Oprávnění pro skupiny

Provádění a cena výcviku 

Teoretická výuka probíhá v prostorách naší autoškoly.

 

Praktický výcvik probíhá ve 3 etapách. 


I. etapa :  Výcvik probíhá na trenažéru, cvičné ploše a v mírném provozu – žadatel by měl zvládnout samostatnou jízdu na cvičišti včetně zvládnutí zvláštních jízdních úkonů a jízdu s učitelem v mírném provozu.

 

II. etapa : Výcvik probíhá v běžném silničním provozu s nízkou hustotou. Žák jede spolu s učitelem na výcvikovém motocyklu vybaveném druhým ovládáním a dále již v průběhu výcviku sám na motocyklu bez druhého ovládání, kdy ho učitel doprovazí na druhém motocyklu za neustálé komunikace pomocí bezdrátové komunikace.

 

III. etapa : Výcvik v běžném a hustém silničním provozu, žák jede sám na motocyklu bez druhého ovládání a učitel ho doprovazí na druhém motocyklu ( cílem je dosažení plné samostatnosti při řízení motocyklu ), na konci výcviku se věnujeme, opět na cvičné ploše - nácviku řešení krizových situací (vyhýbání, nouzové brzdění).

 

 

Cena - motocykl výcvik AM, A1, A2, A

 

Kalkulace za výcvik na motocyklu obsahuje jednotlivé položky, které stanový zákon č. 247/2000Sb. Položky budou v rámci výcviku zcela individuálně kombinovány tak, aby byly splněny minimální počty hodin stanovené zákonem a zároveň tak, aby žadatel respektive žák se zcela naučil ovládat motocykl a byl schopen úspěšně zvládnout závěrečné zkoušky.


Optimální - doporučená skladba kurzu včetně ceny :

 

 Motocykl - základní výcvik 13 hod pro sk. AM, A1, A2, A

 
 Cena Kč/hPočet hodinPoložka 

CENA

Kč 

     
Zápis :  Výuka teorie, přihlášení, režie AŠ, zajištění zkoušky2000
Praxe :     
Trenažér 400 1příprava na mototrenažéru, městský a mimoměstský provoz atd.400 
Cvičiště základ800 1seznámení s motocyklem, rozjezdy, základní jídzní úkony na motocyklu800 
Jízda klasika650 0jízda v provozu s dvojím ovládáním
Samostatná jízda800 7samostatná jízda, učitel doprovází žáka na druhém motocyklu - motocykl bez druhého ovládání5600 
Úkony cvičiště800 4příprava žáka na povinné úkony na cvičišti pro 1. část zkoušky3200 
     
Celkem : 13 12000 
     
     
     

 

 

 

 Motocykl - rozšiřující výcvik 7 hod pro skupiny. A z A2, A2 z A1 bez 2 roční praxe

 
 Cena Kč/hPočet hodinPoložka 

CENA

Kč 

     
Zápis :  Výuka teorie, přihlášení, režie AŠ, zajištění zkoušky2000
Praxe :     
Trenažér 400 1příprava na mototrenažéru, městský a mimoměstský provoz atd.400 
Cvičiště základ500 1seznámení s motocyklem, rozjezdy, základní jídzní úkony na motocyklu800 
Jízda klasika650 0jízda v provozu s dvojím ovládáním
Samostatná jízda800 3samostatná jízda, učitel doprovází žáka na druhém motocyklu - motocykl bez druhého ovládání2400
Úkony cvičiště800 2příprava žáka na povinné úkony na cvičišti pro 1. část zkoušky1600
     
Celkem : 7 7200 
     
     
     

 

 

 

  

 


©2013-2021 Autoškola Brno | Mapa stránek