Oprávnění pro skupiny

Závěrečná zkouška

Termín Vaší zkoušky bude následovat v souladu se zákonem po ukončení Vašeho výcviku, a to do dvou týdnů po ukončení - avšak Váš výcvik je zpravidla naplánován tak, aby jste mohli absolvovat závěrečnou zkoušku do tří pracovních dnů od ukončení kurzu.

 

Veškeré formality spojené s přihlášením na zkoušku zajišťuje autoškola.

 

Zkoušku provádí zkušební komisař obecního úřadu obce s rozšířenou působností a skládá se ze 3 částí:

 

    • písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy
    • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (pouze pro skupiny C, C+E, D, D+E)
    • zkouška z praktické jízdy

 

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek ve výši 700,- Kč.

 

 

Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu platí poplatek:

 

                            Pravidla o provozu na pozemních komunikacích          100 Kč
  Ovládání a údržba vozidla ( platí pro sk. C,D,CE,DE)   200 Kč
  Praktická jízda   400 Kč

 

Opakovaná zkouška

 

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Všechny zkoušky je třeba složit do 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, v opačném případě musíte před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

 

 

 

 

©2013-2021 Autoškola Brno | Mapa stránek