Oprávnění pro skupiny

Dopravně psychologické testy BRNO PRAHA

Provádíme akreditované dopravně-psychologické vyšetření v Brně a Praze, pro :

 

 • vybodované řidiče a řidiče po zákazu řízení

 

 • profesionální řidiče s řidičským oprávněním skupin C, C+E, C1+E nad 7,5t, D a D+E a podskupin D1, D1+E. Vyšetření musí absolvovat řidiči před zahájením činnosti profesionálního řidiče, a dále před dovršením 50 let věku (avšak nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let) nebo nejpozději v den dovršení 50 let, a poté dalších každých 5 let

 

 • řidiče převážející nebezpečný náklad – ADR 

 

 • řidiče vozidel s přednostním právem v jízdě 

 

 • řidiče speciální firemní dopravy 

 

 • obsluhy stavebních strojů nad 7,5 t přepravovaných po vlastní ose 

 

 • učitelů autoškol, řidičů TAXI

 

 • v rámci kurzů defenzivní jízdy.

 

Co sebou vzít na dopravně psychologické vyšetření :


 • EKŘ ( evidenční kartu řidiče )
 • Platný lékařský posudek potvrzený praktickým lékařem
 • Dobrou náladu :-)

 

Dopravně psychologické vyšetření pro řidiče upravuje § 87a zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


©2013-2021 Autoškola Brno | Mapa stránek