Oprávnění pro skupiny

Ceník

Osobní automobil

 
     
 B - STUDENT       doba výcviku 2 - 3 měsíce  14 400
     
 B - STANDART  doba výcviku 6 týdnů - 3 měsíce 14 900
     

  Příplatky k základní ceně

 

     
AUTOMAT vozidlo s automatickou převodovkou +1 500
EXTRA+ doba výcviku do 6 týdnů, individuální výuka +2 500
Komfortní výcvik individuální výuka, přednostní plánování, volba  
  vozidla,doba výcviku dle specifikace klienta  +9 500
     

Kondiční jízdy pro držitele řidičského oprávnění

 
     
B - trenažér
výcvik na řidičském trenažéru 450
B - město jízda v běžném provozu, náročné křižovatky, tunely, obchodní centra 700
B - mimo město jízda po městském okruhu a silnicích 1 a 2. třídy mimo město 950
B - dálnice jízda po dálnici a silnici pro motorová vozidla mimo město 950
     
B - automat příplatek k základní ceně + 100
     
  Balíčky, příplatky pro sk. B
     
sleva od 5 jízd objednání a zaplacení 5 a více hodin najednou, zvýhodněná cena za jednu jízdu 650
VIP balíček vcelku 3 vycvikové hodiny -  jízda tunely, obch.centra, náročné křižovatky, dálnice, silnice 1. a 2. třídy 2 700
individuální trasa individuálně naplánovaná trasa dle požadavku zákazníka smluvní cena
     

Kondiční jízdy pro sk. AM, A1, A2, A, BE, B96, C, CE   

     
A - trenažér výcvik na motorkovém trenažéru Honda 450
AM, A1, A2, A sólo jízda v běžném provozu v intravilánu 800
BE, B96 jízda v běžném provozu v intravilánu 800
C jízda v běžném provozu v intravilánu 1100
CE jízda v běžném provozu v intravilánu 1300
     
Motocykl - všechny skupiny AM, A1, A2, A 
 
     
AM motocykl do 45 km/h 12 900 
A1 motocykl do 125 cm3 12 900 
A2 motocykl do 35 kW 12 900 
A motocykl bez omezení výkonu 12 900 
     
 Motocykl - rozšíření z jiné skupiny 
     
A2 z A1 motocykl do 35 kW - výcvik AKCE    6 500 
A2 z A1 doplňková zkouška - 2 roky praxe na A1 4 500 
     
A z A2 motocykl bez omezení výkonu - výcvik

AKCE    6 500 

A z A2 doplňková zkouška - 2 roky praxe na A2 4 500 
     
A z A1 motocykl bez omezení výkonu - výcvik 8 500 
     
   podrobné informace k ceně viz. odkaz  MOTOŠKOLA  
     
Nákladní automobil,  traktor

     
C z B rozšiřující výcvik 14 900
C z C1 rozšiřující výcvik 12 000
T traktor 14 500
     
Autobus
 
     
D z C rozšiřující výcvik 16 000
D z B rozšiřující výcvik  26 000
     
Přívěsy a návěsy
 
     
B96 z B rozšiřující výcvik AKCE    2 800
BE   z B rozšiřující výcvik  5 500
CE   z C rozšiřující výcvik        7 900
     
Přezkoušení řidičů - vrácení řidičského oprávnění

     
Skupina B, AM základní skupina - 1 výcviková jízda + přezkoušení z odb. způsobilosti AKCE    2 800
        + A1, A2, A + skupina motocykl  2 500
        C + skupina nákladní vozidlo 2 000
        + BE,CE,DE + skupina přívěs 1 000
        + T + skupina traktor

000

        + D  + skupina autobus 2 500
     
Školení řidičů referentů
 
   
 referenti   do 10 osob250 / os 
  nad 10 osob200 / os 
   
 Školení řidičů na profesní osvědčení 
   
   
 školení 7 hodpravidelné - roční 7 hod školení řidičů na profesní osvědčení dle § 48 odst. 2 zák.č. 247/2000Sb. v platném zněníAKCE    968 / os 
 školení 35 hodpravidelné školení v rozsahu 35 hodin dle § 48 odst. 4,5 zák.č. 247/2000Sb. v platném znění.6 050 / os 
 školení 140 hodvstupní školení v základním rozsahu 140 hodin dle § 47 zák.č. 247/2000Sb. v platném znění.20 000 / os 
 školení 280 hodvstupní školení v základním rozsahu 280 hodin dle § 47 zák.č. 247/2000Sb. v platném znění.30 000 / os 
   
 Dopravně psychologické vyšetření 
   
   
 Dopravně psychologické vyšetření - testy1 700 / os 
   
 Ostatní 
   
   
OstatníVIP služby, obchodní a množstevní slevydohodou
ProstojA,B,BE450 
ProstojC,CE,D,DE700 
   
 

 
Závěrečná zkouška z odborné způsobilosti - POPLATKY
     
První zkouška z odborné způsobilosti Správní poplatek - platba pověřeném ÚŘADU za provedení závěrečné zkoušky  700 
První zkouška z odborné způsobilosti Poplatek autoškole za první závěrečnou zkoušku
     
Opakovaná zkoušky z odborné způsobilosti - POPLATKY
     
  Opakovaná zkouška platba  ÚŘADU  
Zkouška PPV   100 
Zkouška OÚV pouze pro skupiny C, CE, D, DE 200 
Praktická jízda   400 
     

Opakovaná zkouška platba AUTOŠKOLE

 
Zkouška PPV   400 
Zkouška OÚV  pouze pro skupiny C, CE, D, DE 200 
Praktická jízda    
  sk. B 500 
  sk. AM, A1, A2, A 1 500 
  sk. BE, B96 700 
  sk. C, CE  1 000 
  sk. D, T 1 100 
 

 

 


 

 

 

©2013-2021 Autoškola Brno | Mapa stránek